גלים בית ספר לגלישה

הצהרת בריאות
הצהרת בריאות

פרטי המשתתף

פרטי המשתתף

הצהרת בריאות

אני מצהיר/ה בזאת כי הנני מודע/ת לכך שגלישת גלים הינה ספורט אתגרי על כל המשתמע מכך.
אני מצהיר/ה בזאת כי הנני יודע/ת לשחות ברמה בסיסית וכי מצבי הבריאותי תקין ומאפשר השתתפות בפעילות הדורשת מאמץ גופני ופעילות ספורטיבית בים.
הנני מתחייב/ת לעדכן באופן מיידי את נציג/ת המועדון בכל שינוי במצבי הבריאותי.
כל הפעילויות בגלים בית הספר לגלישה מכוסות בביטוח אתגרי מלא.
כל נזק שיגרם לרכוש הינו על אחריות המשתמש/ת בלבד. במקרה של נזק הלקוח יצטרך לשלם על-פי החלטת "גלים בית הספר לגלישה".

 
 
 
 
נא המתן